Siemens

Департамент Медичних систем компанії Сіменс – Сіменс Медікал Солюшнз (Siemens Medical Solutions) або Med – став на сьогодні одним із провідних світових виробників та розробників рішень у сфері охорони здоров’я. Сіменс широко відомий своєю інноваційною технікою, сервісними послугами й комплексними рішеннями, які він постачає до сфери охорони здоров’я. Пропонування Сіменс охоплює широкий спектр медичної техніки, починаючи з систем візуалізації для різного роду діагностичного й терапевтичного обладнання, електромедичної і аудіологічної техніки, та завершуючи комплексними рішеннями в сфері інформаційних технологій для оптимізації робочих процесів у медичних закладів, які сприяють зросту їх ефективності. Так як Сіменс на сьогодні є найбільшим провайдером прикладних сервісних послуг, то він може взяти на себе або тільки функції з керування звичайними данними замовника, або повністю все керування специфічними для конкретного захворювання процесами отримання, збереження й обробки клінічной візуальной інформації при профілактиці, лікуванні та догляду за пацієнтами. Сіменс комбінує новітні відкриття в сфері медичних технологій із найсучасними ІТ-технологіями для отримання найбільш ефективних рішень у сфері охорони здоров’я.

Замовниками Сіменс є АМН України, Міністерство оборони, Міністерство охорони здоров’я, Державна митна служба, лікувальні установи різних відомств і великих промислових підприємств. Устаткування Сіменс введено в дію у 10 інститутах АМН України, 9 обласних діагностичних центрах, 180 відомчих лікувальних установах, більш ніж у 310 обласних, районних і міських лікарнях Міністерства охорони здоров’я України.